Over ons

PKN De Ontmoeting Nunspeet

Huidige situatie

Vanuit een op het evangelie gebaseerde visie op de samenleving en haar oecumenische wortels werkt "De Ontmoeting" zoveel mogelijk samen met andere kerken. Met de plaatselijke Rooms-katholieke parochie bestaan nauwe vriendschapsbanden die zichtbaar worden in de periodiek te houden gezamenlijke erediensten. Internationaal onderhoudt "De Ontmoeting" banden met de  Duitse Evangelisch Lutherse gemeenten te Hoyerswerda (1985) en Salzgitter Bad (1992).

Geschiedenis

"De Ontmoeting" is ontstaan in de jaren zestig van de 20e eeuw. Een aantal, veelal van buiten Nunspeet gekomen leden van de Hervormde Kerk, konden zich om uiteenlopende redenen, niet thuis vinden in de plaatselijke Hervormde gemeente. Vanuit hun midden werden stappen ondernomen om kerkdiensten te gaan organiseren. Pogingen om een formele plaats te verwerven binnen de protestantse kerken van Nunspeet hadden geen resultaat. Er bleef weinig anders over dan te streven naar de status van zelfstandige deelgemeente binnen de landelijke Hervormde Kerk. Op 1 september 1986 werd dit gerealiseerd. Doordat in de loop der jaren veel leden van andere kerkgenootschappen zich bij "De Ontmoeting" aansloten, groeide de "De Ontmoeting" uit tot een echte protestantse gemeenschap. Van hieruit maakt "De Ontmoeting" van harte deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

visie op samenleving

De Ontmoeting werkt zoveel mogelijk samen met andere kerken.

Ontstaan in de jaren zestig

Zelfstandige deelgemeente binnen de landelijke Hervormde Kerk.

Protestantse Kerk in Nederland

De Ontmoeting is uitgegroeid tot een echte protestantse gemeenschap.

De Ontmoeting Nunspeet

onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.
PKN logo