Waarderende Gemeenteopbouw

Een paar maanden onderweg

Waarderende Gemeenteopbouw

We zijn inmiddels een paar maanden onderweg met het traject ‘Waarderende Gemeenteopbouw’. Het begin lag bij allerlei losse opmerkingen in de gemeente die er samen op neer kwamen dat (in mijn woorden) De Ontmoeting wat meer reuring nodig heeft. Er gebeurt van alles, maar toch niet genoeg om met vertrouwen naar de toekomst te kunnen kijken. Wat moeten we doen? We dachten dat we maar eens moesten beginnen met daarover samen aan de praat te gaan. Om die vork op een constructieve manier aan de steel te steken hebben we hulp gevraagd van Els Deenen, binnen de PKN een zeer ervaren gemeenteadviseur.

De eerste stap was een kerkdienst (op 27 augustus j.l.) waarin we (in plaats van te luisteren naar een preek) met elkaar zijn gaan praten over de belangrijkste thema’s binnen De Ontmoeting in verleden, heden en toekomst.

Tijdens een tiental huiskamergesprekken in de maand november diepen we de resultaten van die bijzondere kerkdienst verder uit.

Namens de Werkgroep, Gerrit Heuver

U kunt alles nog eens nalezen in de ‘Even Bijpraten’ brieven die de Werkgroep inmiddels heeft verstuurd.

Zie bovenstaande link voor meer informatie.
Zie bovenstaande link voor meer informatie.
Zie bovenstaande link voor meer informatie.