Kunst in de kerk

In de kerkzaal worden gedurende het jaar afwisselende exposities getoond

De kunstcommissie

De kunstcommissie wil de gemeente in contact brengen met kunstuitingen, die direct of indirect ontleend zijn aan religieuze en/of maatschappelijke beginselen of opvattingen. Naast de verbale traditie van de reformatie heeft kunst het vermogen een ander aspect van religieus beleven te belichten, zowel door kijken als luisteren. Dit wordt o.a. gerealiseerd door het organiseren van exposities en een gesprek over de kunstwerken met de kunstenaar. Zo mogelijk zijn de geëxposeerde werken “illustratie” bij een thema of een preek, maar meestal zal er geen directe relatie aanwezig zijn. De werkgroep wil de gemeente actief betrekken bij kunst. Dit kan onder andere door gemeenteleden actief te betrekken in het zelf vormgeven van een onderwerp of thema en dit te presenteren als expositie of als onderdeel van een dienst. De werkgroep dient betrokken te worden bij projecten, waarin kunst een rol speelt.

De Kruisweg

In de 40-dagentijd exposeren we in ‘De Ontmoeting” werk van gemeenteleden. Het thema van het project is “De Kruisweg”. Een aantal mensen uit de Ontmoeting hebben ieder een statie als uitgangspunt voor hun werk gekozen. Op de eerste zondag van de 40-dagentijd, 18 februari, zal er in de dienst aandacht aan worden besteed. Iedere zaterdag in deze periode zal de kerk extra geopend zijn van 11.00 – 14.00 uur. Iedereen is welkom om deze tentoonstelling te komen bekijken.

De Kruisweg

Een impressie van de kunstwerken over dit thema.